Okna

Červená obrazovka na telefonu Windows [FIX]

Červená obrazovka na telefonu Windows [FIX]

Získání Červená obrazovka smrti na vašem telefonu se systémem Windows je děsivý zážitek. Nejprve se chyba RSoD vyskytuje poměrně zřídka, což uživatele zaskočí. Zadruhé, OS nenabízí mnoho informací o příčině tohoto problému.

Jak opravit problémy s červenou obrazovkou v systému Windows 10 Mobile

1. Měkký reset provedete stisknutím a podržením tlačítek pro snížení hlasitosti a napájení, dokud telefon nezavibruje a restartuje se. Jako rychlou připomínku se během procesu nedotýkejte obrazovky zařízení, a to ani v případě, že se na obrazovce zobrazí pokyn „Posunutím dolů k vypnutí“.

Můžete také vyjmout baterii telefonu, pokud má vaše zařízení vyjímatelnou baterii.

2. Připojte telefon k počítači a spusťte nástroj pro obnovení znovu. Vyberte možnost „Můj telefon nebyl detekován“ a počkejte, až se zařízení restartuje, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud v této fázi narazíte na nějaké problémy, zkuste telefon restartovat, když je připojen.

3. Toto je variace druhého řešení. Vyjměte kartu SD a SIM kartu z telefonu a otevřete nástroj pro obnovení. Vyberte „Můj mobil nebyl detekován“ a přejděte na výběr modelu. V této fázi je nesmírně důležité telefon nezapínat ani nepřipojovat k počítači.

Až se zobrazí výzva k připojení telefonu, nejprve jej zapněte současným stisknutím tlačítka napájení a snížení hlasitosti. Když se na obrazovce objeví logo, připojte telefon k počítači pomocí USB portu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud jste narazili na jiná řešení pro opravu chyb RSoD na vašem telefonu se systémem Windows, můžete v níže uvedené části s poznámkami uvést kroky pro řešení potíží.

Opraví prosinec Patch Tuesday všechny chyby systému Windows 10 v1809?
Zbývá několik hodin, než Microsoft začne vydávat Aktualizace prosincového Patch Tuesday. Jako vždy, velké M bude tlačit mnoho užitečných oprav chyb a ...
Je moje tiskárna RGB nebo CMYK? [ODPOVĚDÍME]
RGB (červený, zelený a modrý) a CMYK (azurový, purpurový, žlutý a klíč, který je jinak černý) jsou dva alternativní barevné modely. Jedná se o dva alt...
Nástroj pro vystřižování se pohybuje a my vám řekneme, kam směřuje
Mnoho uživatelů systému Windows 10 vidělo toto upozornění na obrazovce svého počítače: Nástroj pro vystřihování se pohybuje. V budoucí aktualizaci se ...